Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz portal. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych i operatorem portalu jest Usługi Turystyczne Hańcza Travel Michał Żebrowski, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8442369522 , numer REGON: 386347457.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 123).

3. Korzystanie z usług portalu www.travelpropoland.pl jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Klientów, z wyjątkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obowiązków ustawowych administratora (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Administratora). Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

4. Każda osoba, której dane przetwarza portal ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania).

5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Klientów portalu, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez serwis dane osobowe są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych).

6. Portal nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

7. Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

8. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych).

10. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych wskazanych w punkcie 14 oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.

11. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

14. W celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami, portal korzysta z usług podmiotów zewnętrznych m.in. z usług firm kurierskich, poczty, podmiotu obsługującego płatności, dostawców oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów portalu, tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

II. Informacje o plikach cookies

1. Portal korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać niniejszą stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron internetowych.

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

3. Portal może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania Użytkowników z serwisu w celu: utrzymania sesji Użytkownika serwisu po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie będzie zobligowany do ponownego wpisania loginu i hasła na każdej podstronie internetowej serwisu; zapamiętania stanu sesji Użytkownika – koszyka zamówienia – w przypadku zamknięcia przeglądarki stron internetowych.; dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości.